Routinematige vraagstukken en strookmodellen deel 1

Doel

“Wil het onderwijs kinderen binnen die snel evoluerende maatschappij zelfredzaam maken, dan zal voor het leergebied wiskunde de nadruk liggen op het ontwikkelen van vaardigheden die kunnen helpen bij het oplossen van (nieuwe)problemen.”
(Bron: Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs).

Problemen leren oplossen is één van de belangrijkste vaardigheden die je in het leven kunt leren. Het stelt je in staat om moeilijkheden te voorkomen of te overwinnen. Het strookmodel is een krachtige manier om vraagstukken voor te stellen.

Strookmodellen maken duidelijk wat bekend is aan gegevens en wat nog onbekend is. Tijdens het tekenen, vertalen de kinderen informatie van woorden naar stroken. De stroken helpen kinderen zicht te krijgen op de relaties tussen en over de gegevens.

In deel 1 focussen we ons op de didactische opbouw t.e.m. het vierde leerjaar. Stap voor stap bouwen we het strookmodel op en oefenen we de verschillende soorten vraagstukken met het strookmodel. Op het einde van de dag heb je de geleerde strookmodellen onder de knie.

Routinematige vraagstukken en strookmodellen deel 1