Leerstudio

Het maken van sommen
is slechts het topje van de ijsberg

Schrijf je nu in

Welkom bij Leerstudio

Welkom in aanmeerplaats ‘IJsbergrekenen’, waar een rekenbewerking slechts het zichtbare topje is dat steunt op een complex van onderlagen. Een goed rekenbegrip vereist een stevige investering in het drijfvermogen. Investeren doen we aan de hand van doordachte structuurmaterialen, doelgerichte didactiek en een logische opbouw van leerinhouden. Met aantrekkelijke en goed uitgekozen leermiddelen consolideren we het begrip tot geautomatiseerde feitenkennis op het tempo van elke leerling.

Met onze workshops dompelen we jullie onder in de ijsbergdidactiek, onmiddellijk inzetbaar in de praktijk. Naast conrete en praktische vormingen voor elke grote rekenstap bieden we een breed gamma aan rekenspellen, lessen,  oefen- en evaluatiematerialen. Cursisten en kinderen vinden de materialen en rekenactiviteiten leuk, waardoor leren rekenen een positieve ervaring wordt. De wisselwerking tussen eenduidige didactiek en aantrekkelijk oefenmateriaal zorgt ervoor dat de resultaten verbeteren.

Nieuws

Verwacht in september: map verhoudingen & procenten

Verwacht in september: map verhoudingen & procenten

Verhoudingen (recht en omgekeerd evenredig) en hun toepassingen (samengestelde grootheden zoals schaal, snelheid, eenheidsprijzen, mengsels) al doende op een inzichtelijke wijze aangebracht en ingeoefend. Evenals telproblemen en kansberekening. 

Getalbegrip van procenten, precentage berekenen, procent berekenen en problemen oplossen. Procenten worden gekoppeld aan winst, verlies, korting, BTW, inkoopprijs, verkoopprijs. 

26 jun 2023
Binnenkort: Map grote getallen

Binnenkort: Map grote getallen

Vanaf september zal de map grote getallen beschikbaar zijn. Handelend leren we inzicht krijgen in de structuur van grote getallen tot 10 miljoen.

In de map zitten instructie- en oefenfiches voor het getalbegrip tot 10.000 tot 10 miljoen. Daarbij horen de plaatswaardeschijfjes tot 10 miljoen en de automatiseringsspelletjes. Daarnaast zijn er instructie- en oefenfiches voor het optellen en aftrekken tot 10.000.

01 jun 2022

Deelnemen aan een workshop?

Workshops voor professionelen

    Workshops voor GO!

      Schrijf je nu in