Privacy- & Cookiebeleid

Leerstudio BV & Leerstudio VZW

Leerstudio VZW, Regentiestraat 27/bus 2 - 9100 Sint-Niklaas en Leerstudio BV, Berkenlaan 10, 9100 Sint-Niklaas (beiden hierna genoemd “Leerstudio”) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: www.leerstudio.be
E-mailadres:
Telefoonnummer: +32 480/61.71.04

Persoonsgegevens

Je moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van onze website. Leerstudio verwerkt enkel persoonsgegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig hebt doorgegeven. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken

Doel

Leerstudio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het afhandelen van jouw bestelling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je te contacteren in het kader van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties
 • Leerstudio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Duurtijd

Leerstudio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leerstudio verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Leerstudio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leerstudio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun website daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leerstudio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar Leerstudio sturen via info@leerstudio.be

Beveiliging

Leerstudio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Leerstudio.

Beveiliging

We kunnen ons privacy- en cookiebeleid te allen tijde wijzigen of aanvullen, om welke reden dan ook, door het aangepaste beleid op onze website te plaatsen. Raadpleeg het beleid regelmatig, zodat je steeds op de hoogte bent.

Toepasselijk recht

Dit privacy- en cookiebeleid wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de maatschappellijke zetel van Leerstudio zijn bevoegd in geval van geschillen.