Algemene voorwaarden

Een inschrijving is geldig en definitief indien Leerstudio VZW het online inschrijvingsformulier vóór de uiterste inschrijvingsdatum heeft ontvangen en zodra Leerstudio de betaling van de factuur heeft ontvangen. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Voor studiedagen en workshops is het aantal deelnemers beperkt. De volgorde van inschrijvingen is bepalend. De ontvangst van uw factuur garandeert uw deelname. Leerstudio VZW behoudt zich echter wel het recht voor de workshop of studiedag te annuleren als er te weinig deelnemers zijn of in geval van overmacht. Dan volgt zo snel mogelijk de terugstorting van het inschrijvingsgeld.

Wij verwachten u zonder tegenbericht op de activiteit(en) waarvoor u zich hebt ingeschreven. Alle praktische informatie vindt u op de website onder de betreffende activiteit.