Over ons

Missie

Leerstudio levert een bijdrage aan de onderwijskwaliteit voor wiskunde in de kleuter- en lagere school. Ons ultieme streven: bij meer leerlingen het probleemoplossend vermogen en wiskundig-analytisch inzicht vergroten. Zonder kinderen die op dit terrein moeilijker leren achter te laten.

De maatschappelijke draagwijdte van cijfers en rekenkundige bewerkingen is niet te overzien. Met onder andere het speels en aanschouwelijk aanbrengen van deze materie, willen we leerlingen een levenslange bagage voor een zelfredzaam leven meegeven. Vlaamse kinderen bevinden zich op vlak van wiskunde aan de wereldtop. En dat willen we in een continu complexer wordende wereld graag bestendigen. 

Visie

Onze visie op wiskundeonderwijs vertrekt vanuit de meest recente wetenschappelijk aangetoonde leertheorie├źn, de werking van de hersenen in het verwerven en verwerken van wiskunde-concepten en ontwikkelingsgerelateerde cognitieve rijping.

Leerstudio vertaalt academische inzichten naar de klaspraktijk. We ontwikkelden een coherent didactisch kader waarin de leerstofonderdelen een logische opbouw kennen, zowel tussen als binnen de verschillende leerjaren. Een even belangrijk uitgangspunt hierbij: leren moet aangenaam en uitdagend zijn!

Via vormingen op alle pedagogische niveaus versterken we het onderwijs in het pedagogisch-didactisch handelen voor het leergebied wiskunde.

Daarnaast ontwikkelen we aantrekkelijke les- en spelmaterialen die de implementatie van het didactisch kader vergemakkelijken en het leerplezier en de leerwinst van leerlingen vergroten.