Niet-routinematige vraagstukken in de lagere school

Doel

Leer kinderen problemen oplossen om te kunnen functioneren in de steeds veranderende en digitaliserende samenleving. Naast het oplossen van routinematige rekenproblemen, wint het oplossen van niet-routinematige rekenproblemen aan belang. Er wordt veel gesproken over niet-routinematige rekenproblemen en hogere denkvaardigheden. Maar wat bedoelt men daar nu eigenlijk mee en hoe pak je dat aan?

  • Tijdens de vorming bespreken we aan  de hand van praktische voorbeelden en materiaal wat goede niet-routinematige rekenproblemen zijn voor je klasgroep. We leggen uit wat hogere denkvaardigheden nu precies zijn aan de hand van de taxonomie van Bloom.
  • We oefenen hoe we als leerkracht, aan de hand van de juiste vragen en acties, kinderen kunnen stimuleren in het ontwikkelen van hogere denkvaardigheden en het oplossen van niet-routinematige rekenproblemen.
  • We lossen zelf niet-routinematige rekenproblemen op en leren wat ons helpt (een patroon vinden, materiaal gebruiken, van achter naar voor werken, …) om tot de oplossing te komen.
  • Tot slot bekijken we hoe we niet-routinematige (reken)problemen kunnen inpassen in het lesrooster (wanneer, hoeveel, voor wie).
Niet-routinematige vraagstukken in de lagere school