Introductie in de ijsbergdidactiek

Doel

Het rekenproces kan met een ijsberg vergeleken worden. Sommen zijn slechts het topje van de ijsberg. Net als bij een echte ijsberg bevindt het belangrijkste gedeelte zich onder het wateroppervlak, in het drijfvermogen. Hoe steviger er geïnvesteerd wordt in het drijfvermogen, hoe groter de kans is dat het topje zichtbaar wordt.

De aanpak sluit nauw aan bij het alom gekende CSA-model (concreet-schematisch-abstract). Het is daarbij belangrijk dat elk kind tijdens het leerproces voortdurend het gevoel van competentie kan behouden, zodat het gemotiveerd blijft. Stapsgewijs worden kinderen door een zorgvuldig inzichtelijk proces geleid, met goed uitgekiende materialen. Het leren gebeurt al handelend en pratend. De oefenstof bestaat uit prettige spelvormen die haalbaar zijn in elke klas en naast elke methode gebruikt kunnen worden.

Ijsbergrekenen laat je nadenken over wiskundeonderwijs. In deze aanpak leid je de leerlingen door een zorgvuldig inzichtelijk proces met goed uitgekiende materialen. Het leren gebeurt al handelend en pratend.

Introductie in de ijsbergdidactiek