Automatiseren via spel

Doel

Denk niet te snel, ze kunnen het nu wel!
Automatiseren is fundamenteel voor de rekenontwikkeling. Blijvend oefenen van basisvaardigheden heeft een grote impact op het vlot uitvoeren van berekeningen, het zelfbeeld en het maken van complexe opgaven. Bij de leerling die basisbewerkingen heeft geautomatiseerd en gememoriseerd, blijft er een groter deel van het werkgeheugen beschikbaar voor de uitvoering van niet- geautomatiseerde handelingen.

Automatiseren is oefenen, oefenen en blijven oefenen. Het kost tijd en moet onderhouden worden. Aan de hand van herkenbare en aantrekkelijke spelmaterialen, houden we leerlingen gemotiveerd. Zonder dat ze het doorhebben, zijn ze aan het automatiseren. Denk daarbij niet te snel, ze kunnen het nu wel!

Tijdens de praktische vorming leer je hoe automatiseren een vaste plaats kan krijgen in de lessen en hoe dit aantrekkelijk kan blijven voor alle leerlingen van alle niveaus.

Automatiseren via spel