Nieuws

Binnenkort: Map grote getallen

01 jun 2022

Vanaf september zal de map grote getallen beschikbaar zijn. Handelend leren we inzicht krijgen in de structuur van grote getallen tot 10 miljoen.

In de map zitten instructie- en oefenfiches voor het getalbegrip tot 10.000 tot 10 miljoen. Daarbij horen de plaatswaardeschijfjes tot 10 miljoen en de automatiseringsspelletjes. Daarnaast zijn er instructie- en oefenfiches voor het optellen en aftrekken tot 10.000.